Úvodní

NÁRODNÍ AGENTURA PRO DOTACE se specializuje na hledání příležitostí k dalšímu rozvoji a potenciálnímu růstu svých klientů na perspektivních trzích.

Cíl NÁRODNÍ AGENTURY PRO DOTACE:

 • připravit žádost o dotaci na projekt, který lze realizovat,
 • zajistit financování investic.

Filozofií společnosti je:

 • přicházet s řešením, která mají smysl a účel,
 • realizovat projekty, které přinášejí zisk.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO DOTACE je založena na definování potenciálu finančních zdrojů z oblasti podpor ze státního rozpočtu nebo dotací poskytovaných finančními nástroji Evropské unie.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO DOTACE poskytuje:

 • specializované konzultační služby,
 • vytipování dostupných možností pro získání dotace,
 • zpracování žádosti o dotaci,
 • dotační řízení projektu.

Předností společnosti NÁRODNÍ AGENTURY PRO DOTACE je provázání podnikatelských záměrů se strategickými rozvojovými plány podniků v návaznosti na vícezdrojové financování.

Základní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

 • zpracování analýz a strategií,
 • týmové projektové řízení,
 • koordinaci činností při řešení velkých investičních projektů,
 • příprava a zpracování žádostí o dotaci.

NÁRODNÍ AGENTURA PRO DOTACE zpracovává podnikové analýzy:

 • ekonomické studie,
 • marketingové studie,
 • analýzy a koncepce.

Uvedené analýzy zpracujeme jako součást žádosti o dotaci nebo jako nezávislé dokumenty.

 • technicko-ekonomické studie
 • strategické plánování
 • marketingové koncepce

Konkurenční výhodou NÁRODNÍ AGENTURY PRO DOTACE je souběžná příprava podkladů pro získání úvěrových produktů z bankovního sektoru nebo v kapitálu soukromých investorů na projektové záměry, které žádají o dotace z prostředků EU nebo národního rozpočtu.

Společnost zajišťuje v případě náročných investic i restrukturalizaci úvěrů.

 • úvěrový management
 • kapitálový vstup

NÁRODNÍ AGENTURA PRO DOTACE poskytuje komplexní služby:

 • zpracování žádosti o dotaci,
 • dotační řízení projektu ve fázi realizace projektu a udržitelnosti.

Těžiště konzultačních prací NÁRODNÍ AGENTURY PRO DOTACE je ve zpracovávání žádosti o dotaci v programu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Doplňující programy jsou zaměřené na vzdělávání zaměstnanců, ochranu životního prostředí nebo souvisí s rozvojem infrastruktury měst a obcí.