Další krok k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců Aircraft Industries, a.s.

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04 IČ: 27174841
Název zakázky: 
Další krok k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců Aircraft Industries, a.s.
Popis projektu: 

Předmětem projektu je pokračující profesní obecné ale i specifické vzdělávání zaměstnanců za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Aircraft Industries, a.s.

Program: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Adaptabilita

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
2 631 803,80 Kč
Období realizace projektu: 
5/2013 – 4/2015
Místo realizace projektu: 
Kunovice
Doba a místo provedení služby : 
8/2012 – 4/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ilona Plšková Tel.: +420 724 362 322 E-mail: ilona.plskova@let.cz