Inovace výrobního postupu společnosti Atyp Interiéry, s.r.o.

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Atyp Interiéry, s.r.o. Draženovská 927/2, Praha-Řeporyje, PSČ 15500 IČ: 24730149
Název zakázky: 
Inovace výrobního postupu společnosti Atyp Interiéry, s.r.o.
Popis projektu: 

Předmětem projektu je pořízení a instalace nové technologie (stroje a SW). Projektem budou vytvořena nová pracovní místa.

Program: 

Operační program Praha Konkurenceschopnost

  • Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
4 428 000,- Kč
Období realizace projektu: 
3/2014 – 12/2014
Místo realizace projektu: 
Draženovská 927/2, Praha-Řeporyje, PSČ 15500
Doba a místo provedení služby : 
2/2013 – 2/2014, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Petr Krejčí Tel.: +420 608 321 215 E-mail: 608321215@seznam.cz