Inovace výrobního procesu křídla

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04 IČ: 27174841
Název zakázky: 
Inovace výrobního procesu křídla
Popis projektu: 

Předmětem projektu je investice do zajištění výrobních kapacit a následné zahájení výroby dílů a montáž křídla malého dopravního letounu L 410 NG.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Inovace
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost při administraci změn projektu a komunikace s poskytovatelem dotace,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
44 000 000,- Kč
Období realizace projektu: 
5/2013 – 5/2015
Místo realizace projektu: 
Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04
Doba a místo provedení služby : 
3/2013 – 10/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ilona Plšková Tel.: +420 724 362 322 E-mail: ilona.plskova@let.cz