Inovace výroby dílů pro EGR výměníky

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě

Identifikace objednatele: 
Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje Ke Slatinám 117, Praha – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00 IČ: 48110566
Název zakázky: 
Inovace výroby dílů pro EGR výměníky
Popis projektu: 

Předmětem projektu je pořízení výrobní technologie – linky pro výrobu specifického tvaru trubic (S-tube a Bypass-tube) jako dílů pro inovované vysokotlaké EGR chladiče, které splňují parametry na normu EURO 6. 

Program: 

Operační program Praha pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Inovace a podnikání

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti (např. Studie proveditelnosti)
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost po podání žádosti včetně řešení změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
5 156 720,- Kč
Období realizace projektu: 
3/2014 – 2/2015
Místo realizace projektu: 
Ke Slatinám 117, Praha – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00
Doba a místo provedení služby : 
2/2013 – 2/2014, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Miloš Tykal Tel.: +420 602 283 203 E-mail: milos.tykal@attl.cz