Praktické polygrafické školicí středisko TNM

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 vykonávala

monitorovací činnosti (průběžné a závěrečné monitorovací zprávy) u schválené žádosti o dotaci.

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
TNM PRINT s.r.o. Jiráskova 1424, Poděbrady, PSČ 29 001 IČ: 25012746
Název zakázky: 
Praktické polygrafické školicí středisko TNM
Popis projektu: 

Předmětem projektu je vybudování praktického školicího střediska pro polygrafickou výrobu. V rámci projektu bude vybudována cvičební knihařská dílna, která umožní školit zaměstnance v oblasti kompletace polygrafických výrobků. Školicí prostory a praktické dílny budou vybaveny moderní didaktickou technikou.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • Program Školicí středisko
Popis (přehled) realizovaných činností: 
  • Vypracování a předložení průběžné pololetní zprávy (včetně povinných příloh).
  • Vypracování závěrečné monitorovací zprávy (včetně povinných příloh) a žádosti o platbu (včetně povinných příloh) a předložení poskytovateli dotace.
Výše požadované dotace: 
21 089 000,00 Kč
Období realizace projektu: 
7/2012 – 2/2013
Místo realizace projektu: 
Nové Město čp. 14, PSČ 503 51
Doba a místo provedení služby : 
1/2013 - doposud, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Petr Báša tel.: +420 602 281 658 email: basa@tnm.cz