Rekonstrukce objektu A10J

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Aircraft Industries, a.s. Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04 IČ: 27174841
Název zakázky: 
Rekonstrukce objektu A10J
Popis projektu: 

Předmětem projektu je celková rekonstrukce výrobní haly A10J – zázemí pro výrobu, kanceláře a zaměstnance.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Nemovitosti
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
14 318 000,- Kč
Období realizace projektu: 
11/2012 – 3/2015
Místo realizace projektu: 
Na Záhonech 1177, Kunovice, PSČ 686 04
Doba a místo provedení služby : 
2/2012 – 4/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ilona Plšková Tel.: +420 724 362 322 E-mail: ilona.plskova@let.cz