Rozšíření naučných ve Špindlerově Mlýně

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
MELIDA, a.s. Špindlerův Mlýn č.p. 281, PSČ 543 51 IČ: 24166511
Název zakázky: 
Rozšíření naučných ve Špindlerově Mlýně
Popis projektu: 

V rámci projektu byly rozšířeny naučné stezky v areálu Špindlerova Mlýna. Stezky a jejich jednotlivá stanoviště jsou vybavena odpočívadly, informačními tabulemi, prvky související s konceptem naučných stezek. Na začátku naučných stezek jsou vybudována dvě dětská hřiště (hřiště Medvědín a hřiště Pláň). Hřiště jsou vybavena herními prvky z přírodních materiálů. Realizace projektu vytvořila podmínky pro aktivní trávení volného času v průběhu celého roku pro široký okruh návštěvníků bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Program: 

Cestování dostupné všem 2014

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti vedoucí k uzavření Rozhodnutí o poskytnutí podpory,
  • monitoring
  • spolupráce na zpracování Závěrečného vyhodnocení akce včetně příloh
Výše požadované dotace: 
2 181 193,- Kč
Období realizace projektu: 
2 – 8/2014
Místo realizace projektu: 
Katastrální území Špindlerův Mlýn, Přední Labská, Bedřichov v Krkonoších, Labská
Doba a místo provedení služby : 
2 - 9/2014, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Mgr. Martina Dadejíková Tel.: +420 724 253 903 E-mail: dadejikova@skiareal.cz