Rozvoj kompetencí zaměstnanců v papírenském průmyslu

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 vykonávala

dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Neograph, a.s. Opletalová 55, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 25143468
Název zakázky: 
Rozvoj kompetencí zaměstnanců v papírenském průmyslu
Popis projektu: 

Cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy Neograph, a.s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo realizací komplexního vzdělávacího programu, do kterého budou zapojeni převážně zaměstnanci ve výrobě, ve výzkumu a vývoji, v obchodním oddělení a na úrovni nižšího a středního managementu. Jedná se o obecné vzdělávání, které je zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Program: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 1 Adaptabilita

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky byl: Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti,
  • monitoring (vypracování a předložení závěrečné monitorovací zprávy včetně povinných příloh a vypracování a předložení žádosti o platbu včetně povinných příloh.
Výše požadované dotace: 
2 999 135,- Kč
Období realizace projektu: 
8/2009 – 7/2012
Místo realizace projektu: 
Areál Neograph a.s., Litoměřická 272, Štětí PSČ 411 08
Doba a místo provedení služby : 
7 – 10/2012, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Jan Janků tel.: +420 602 329 282 email: janku@neograph.cz