Specifické vzdělávání leteckých inženýrů

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
AERO Vodochody, a.s. U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70 IČ: 00010545
Název zakázky: 
Specifické vzdělávání leteckých inženýrů
Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na zvýšení profesních znalostí konstruktérů a technologů specializovaných na výrobu náběžné hrany křídla. Účelem je zvýšit jejich kvalifikaci v oblasti konstrukčních návrhů, výpočtů, výroby a sledování jakosti konkrétního produktu - náběžné hrany křídla. AVA usiluje prohloubením odborného vzdělávání zaměstnanců stát se specializovaným globálním výrobcem náběžných hran křídel pro velká dopravní letadla dle letecké legislativy CS 25 světových výrobců letecké techniky. Dopadem projektu je implementace nových poznatků o pokročilých technologiích a materiálů, jakými jsou např. slitiny titanu do výroby AVA. Ucelený vzdělávací program je zaměřen na vývoj a následnou výrobu konstrukce hrany křídla na zakázku z pokročilých materiálů.

Program: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – EDUCA
Prioritní osa 1 Adaptabilita 

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • zpracování žádosti o dotaci včetně vypracování povinných příloh žádosti.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
2 401 050,43 Kč
Období realizace projektu: 
1/2014 – 4/2015
Místo realizace projektu: 
U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70
Doba a místo provedení služby : 
5/2013 , Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Michal Flídr Tel.: +420 731 135 042 E-mail: michal.flidr@aero.cz