TNM-levný a rychlý tisk

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě a zakázka byla předána zadavateli.

Identifikace objednatele: 
TNM PRINT s.r.o. Jiráskova 1424, Poděbrady, PSČ 29 001 IČ: 25012746
Název zakázky: 
TNM-levný a rychlý tisk
Popis projektu: 

Předmětem projektu je pořízení nové knihařské technologie, která umožní rozšíření portfolia poskytovaných služeb společnosti TNM PRINT s.r.o.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Rozvoj
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.
Výše požadované dotace: 
6 600 000,00 Kč
Období realizace projektu: 
1/2013 – 6/2014
Místo realizace projektu: 
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
Doba a místo provedení služby : 
4/2012 – 7/2012, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Petr Báša tel.: +420 602 281 658 email: basa@tnm.cz