Vybudování pracoviště pro výrobu pevné náběžné hrany

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
AERO Vodochody, a.s. U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70 IČ: 00010545
Název zakázky: 
Vybudování pracoviště pro výrobu pevné náběžné hrany
Popis projektu: 

Záměrem projektu je zahájit výrobu pevné náběžné hrany křídel pro dopravní letoun Bombardier CS110/130. Pevná náběžná hrana je světový unikát využívající integrovaného nosníku z kompozitních materiálů. Inovativní technické řešení splňuje požadavky na nižší hmotnost a vyšší tuhost ve srovnání s obdobnými konstrukcemi. Finální produkt je inovativní technická konstrukce hrany křídla, která odběratelům podstatně zvýší užitné vlastnosti jejich produktu. Cílem projektu je po ukončení zkoušek prototypu zahájit sériovou výrobu pevné náběžné hrany křídel pro střední dopravní letoun. V areálu AERO bude vybudována zcela nová výrobní linka, jejímž principem je i inovace výrobního procesu na základě metodiky LEAN.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Inovace
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.
Výše požadované dotace: 
50 000 000,- Kč
Období realizace projektu: 
5/2013 – 5/2015
Místo realizace projektu: 
U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70
Doba a místo provedení služby : 
4 - 5/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Michal Flídr Tel.: +420 731 135 042 E-mail: michal.flidr@aero.cz