Vývojové pracoviště pro výrobu pokročilých leteckých dílů

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
AERO Vodochody, a.s. U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70 IČ: 00010545
Název zakázky: 
Vývojové pracoviště pro výrobu pokročilých leteckých dílů
Popis projektu: 

Předmětem projektu je rozšíření vývojového odd. ve společnosti AERO Vodochody a.s., které bude zaměřené na výzkum a vývoj leteckých výrobků a technologií nutných pro inovaci výroby výrobků nebo technologií. Cílem vlastního vývoje je systematické zavádění technologicky nových nebo inovovaných leteckých produktů, produkčních řad a výrobních procesů. Vývojové středisko pro výzkum a vývoj dopravního letounu je rozšířeno o samostatný projekt vybudování komplexního pracoviště pro vývoj velkých dílů draků letadel. Záměr bude realizován ve stávajících výrobních halách Aero Vodochody. Investiční výdaje projektu zahrnují náklady na stavební úpravy uvnitř výrobních hal v podle specifických požadavků vývoje prototypů velkých drakových celků. Převažující část investičních výdajů bude použita na nákup nezbytného unikátního zařízení a technologie pro výrobu vývojových prototypů: speciální sestavovací přípravky.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Potenciál
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Analýza dotačních možností Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti.
Výše požadované dotace: 
99 508 000,- Kč
Období realizace projektu: 
1/2012 – 6/2014
Místo realizace projektu: 
U Letiště č.p. 374, Odolena Voda – Dolínek, PSČ 250 70
Doba a místo provedení služby : 
9/2011 – 2/2012, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Michal Flídr Tel.: +420 731 135 042 E-mail: michal.flidr@aero.cz