Výzkumné centrum Neograph

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 vykonávala

dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Neograph, a.s. Opletalová 55, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 25143468
Název zakázky: 
Výzkumné centrum Neograph
Popis projektu: 

Cílem projektu je vybudování kvalitního výzkumného a vývojového zázemí, které je nezbytným předpokladem pro další rozvoj naší společnosti a její konkurenceschopnosti ve světě. Předpokládané výzkumné centrum se bude opírat o kvalitní zázemí špičkové laboratorní techniky, analytických přístrojů a poloprovozních zařízeních, umožňujících aplikovaný výzkum zaměřený zejména do oblasti chemie, elektrotechniky, nanotechnologie a biotechnologie. Důvodem realizace je snaha o budoucí úspěšný rozvoj společnosti Neograph, a.s. a udržení si místa v úzké skupině světových výrobců ceninových papírů a v neposlední řadě udržení tradice výroby speciálních papírů v České republice.

Program: 

Operační program Podnikání a Inovace

 • program Potenciál
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky byl: Dotační management

 • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
 • monitoring,
  • vypracování a předložení průběžné pololetní zprávy (včetně povinných příloh)
  • vypracování a předložení průběžné etapové zprávy (včetně všech příloh)
  • vypracování a předložení doplňující zprávy (včetně všech příloh)
  • vypracování a předložení závěrečné monitorovací zprávy (včetně povinných příloh)
  • vypracování a předložení žádostí o platbu (včetně povinných příloh).
Výše požadované dotace: 
7 196 000,- Kč
Období realizace projektu: 
1/2010 – 12/2012
Místo realizace projektu: 
Areál Neograph a.s., Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08
Doba a místo provedení služby : 
1/2012 – 7/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Jan Janků tel.: +420 602 329 282 email: janku@neograph.cz