IT systém recyklační linky HARGO

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

 • analýzu dotačních možností
 • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
 • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Hargo, a.s. Švédská 39/107, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 IČ: 28212606
Název zakázky: 
IT systém recyklační linky HARGO
Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na pořízení komplexního vybavení moderního zpracovatelského závodu ICT technologií. Nákup HW pro řízení technologie výrobní linky, jednotlivá pracoviště a technologie snímání výstupů jednotlivých technologických uzlů. Nákup SW pro řízení technologie výrobní linky, integrované řízení vnitropodnikových procesů obchodních, výrobních a logistiky skladování.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

 • program ICT v podnicích
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

 • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
 • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
 • kompletace žádosti,
 • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

 • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti,
 • monitoring (vypracování průběžných pololetních monitorovacích zpráv včetně povinných příloh),
 • součinnost při zpracování zadávací dokumentace,
 • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
5 761 000,- Kč
Období realizace projektu: 
6/2012 – 6/2014
Místo realizace projektu: 
Průmyslová zóna Triangl 554/6, Žatec, PSČ 438 01
Doba a místo provedení služby : 
1/2012 – 5/2014 , Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Mgr. Jiří Klein Tel.: +420 777 722 394 E-mail: jiri.klein@hargo.cz