Podpora prodeje strojírenské technologie

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala :

 • analýzu dotačních možností
 • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
 • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
FasTech s.r.o. Jindřicha Plachty 3163/28, Praha, PSČ 150 00 IČ: 25128604
Název zakázky: 
Podpora prodeje strojírenské technologie
Popis projektu: 

Předmětem projektu je účast na veletrhu WIRE South America v říjnu 2013 v Brazílii v Sao Paulo, účast na veletrhu WIRE Russia v červnu 2013 a další tématicky navazující strojírenské výstavě pořádané na území Ruska v Jekatěrinburku. Dále se jedná o výstavu Wire South Afrika a výstavu ve Vietnamu.

Podpořený projektový záměr spočívá v zajištění výstavních prostor, vybavení expozice výstavním stánkem a funkčním hřebíkovacím automatem, který bude názorně ukazovat technické možnosti stroje.

Součástí expozice budou cizojazyčné propagační materiály v ruském, portugalském jazyce, anglickém a vietnamském jazyce.

Celkové náklady projektu zahrnují leteckou přepravu strojírenských exponátů do zahraničí a místní přepravu z letiště na veletrh a následně zpět do České republiky.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

 • program Marketing
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

 • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
 • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
 • kompletace žádosti,
 • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

 • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
 • součinnost při zpracování zadávací dokumentace a procesu výběrového řízení na dodavatele,
 • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
2 281 000,- Kč
Období realizace projektu: 
9/2012 – 12/2013
Místo realizace projektu: 
Zagarolská 163, Nelahozeves, PSČ 277 51
Doba a místo provedení služby : 
6/2012 – 8/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Tomáš Lecnar tel.: +420 605 295 725 email: tomas.lecnar@fastech.cz