Průmyslový výzkum Fastech

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

 • analýzu dotačních možností
 • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
 • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
FasTech s.r.o. Jindřicha Plachty 3163/28, Praha, PSČ 150 00 IČ: 25128604
Název zakázky: 
Průmyslový výzkum Fastech
Popis projektu: 

Projektový záměr předpokládá vznik centra pro aplikovaný průmyslový výzkum a vývoj v oblasti inovací strojů pro automatickou výrobu hřebíků. Hlavním úkolem centra bude vývoj automatu na výrobu hřebíků, který bude poháněn vysokootáčkovou vačkovou krokovou převodovkou. Investice do SW a strojů určených pro vývoj a konstrukci prototypů významně urychlí nástup nové technologie na trh. Výzkumné centrum se bude podílet i na aplikaci nových produktů ve zkušebním průmyslovém poloprovozu. Kvalitní vědecká a výzkumná základna umožní Fastechu získat konkurenční výhodu na globálním trhu.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

 • program Potenciál
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

 • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
 • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
 • kompletace žádosti,
 • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Dotační management

 • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti včetně provedení administrace změn projektu na základě požadavků klienta a schválení těchto změn poskytovatelem dotace,
 • součinnost při zpracování zadávací dokumentace a procesu výběrového řízení na dodavatele,
 • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výše požadované dotace: 
3 871 000,- Kč
Období realizace projektu: 
1/2013 - 4/2015
Místo realizace projektu: 
Zagarolská čp. 163, Nelahozeves, PSČ 277 51
Doba a místo provedení služby : 
9/2012 – 8/2013 , Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Tomáš Lecnar tel.: +420 605 295 725 email: tomas.lecnar@fastech.cz