Rekonstrukce lesní cesty Dolní Lhota

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

komplexní zpracování žádosti o financování projektu (zpracovala žádost o dotaci včetně povinných příloh a tuto žádost předložila poskytovateli dotace k převzetí a následnému hodnocení).

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
Ing. Jiří Dlabač Zlín, U Náhonu 5208, PSČ 760 01 IČ: 41580397
Název zakázky: 
Rekonstrukce lesní cesty Dolní Lhota
Popis projektu: 

Předmětem projektu je rekonstrukce lesních cest LC 1 a LC 2, které svými parametry spadají do kategorie č. 4 a které se nacházejí v Ochranném pásmu zdrojů přírodních a léčivých vod lázní Luhačovice.

Program: 

Program rozvoje venkova

Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo:

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádosti o dotaci (registrační a plná žádost) včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.
Výše požadované dotace: 
1 540 000,- Kč
Období realizace projektu: 
3/2012 – 8/2012
Místo realizace projektu: 
Dolní Lhota
Doba a místo provedení služby : 
10/2011 – 11/2011, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Ing. Jiří Dlabač Tel.: +420 602 736 601 E-mail: dlabac@smo.cz