Víceúčelové školící centrum ROCKNET

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala

  • komplexní zpracování žádosti o financování projektu
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o. svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
SCREEN ING s.r.o. V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 IČ: 25465503
Název zakázky: 
Víceúčelové školící centrum ROCKNET
Popis projektu: 

Předmětem projektu je původní zchátralé a technicky nevyhovující objekty rekonstruovat na multifunkční školící středisko, které bude vedle teoretické výuky umožňovat i praktickou výuku školených oborů. Mimo budovy (okolní pozemky v rámci areálu) budou umístěny prostorově náročné a specifické školící pomůcky (lešenářská technika, výcviková potápěčská nádrž). Celková kapacita školícího střediska se předpokládá 60 osob.

Program: 

Operační program Podnikání a inovace

  • program Školicí středisko
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Předmětem zakázky bylo: Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • konzultace projektového záměru s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • zpracování plné žádosti o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádosti,
  • předložení žádosti včetně povinných příloh poskytovateli dotace v termínu stanoveném výzvou.

Komplexní zpracování žádosti o finanční podporu

  • poradenská činnost za uchazeče po podání žádosti,
  • součinnost při zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • součinnost při zpracování zadávací dokumentace.
Výše požadované dotace: 
59 278 000,- Kč
Období realizace projektu: 
3/2012 – 11/2014
Místo realizace projektu: 
Jirkov, parcel. č. 39, PSČ 431 11
Doba a místo provedení služby : 
10/2011 – 2/2013, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Petr Mlejnek Tel.: +420 604 273 239 E-mail: mlejnek@screening.cz