Vzdělávání zaměstnanců v jazykových kurzech, pilotních výcvicích a ostatních odborných kurzech

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., IČ: 248 37 814, se sídlem Václavské náměstí 33, 110 00 Praha 1 zrealizovala:

  • analýzu dotačních možností
  • komplexní zpracování žádostí o financování projektu (3 žádosti)
  • dotační management

Potvrzujeme, že společnost Národní agentura pro dotace, s.r.o., svou práci odvedla svědomitě a profesionálně, veškeré projektové činnosti byly provedeny v souladu s podmínkami obsaženými ve smlouvě.

Identifikace objednatele: 
LOM PRAHA s.p. Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 IČ: 00000515
Název zakázky: 
Vzdělávání zaměstnanců v jazykových kurzech, pilotních výcvicích a ostatních odborných kurzech
Popis projektu: 

V rámci 3 projektů byly proškoleni zaměstnanci vybraných odborných pozic (piloti a letečtí mechanici) v oblasti odborného profesního vzdělávání. 

Program: 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Projekt: Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II

3 žádosti:

  • jazykové kurzy,
  • kurzy výcviků,
  • ostatní kurzy.
Popis (přehled) realizovaných činností: 

Analýza dotačních možností

Komplexní zpracování žádostí o finanční podporu

  • konzultace projektových záměrů s poskytovatelem dotace i objednatelem,
  • komplexní zpracování žádostí o dotaci včetně zajištění a vypracování povinných příloh žádosti,
  • kompletace žádostí.

Dotační management

  • poradenská činnost po podání žádosti vedoucí k uzavření Dohod o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku.
Výše požadované dotace: 
1 536 250,- Kč
Období realizace projektu: 
8/2014 – 6/2015
Místo realizace projektu: 
Pražská 100, Pardubice – Popkovice, PSČ 530 06
Doba a místo provedení služby : 
2-7/2014, Praha
Kontaktní osoba, kontaktní údaje: 
Mgr. Věra Natšinová, MBA Tel.: +420 725 503 183 E-mail: vera.natsinova@lompraha.cz